Umsókn um starf í landvinnslu

Persónulegar upplýsingar

Menntun og réttindi

Starfsreynsla

Verði af ráðningu gæti umsækjandi þurft að skila inn læknisvottorði og staðfestingu á réttindum t.d. ljósriti af stýrimannsprófi o.s.frv.

* SVN áskilur sér rétt til að afla upplýsinga um umsækjanda frá fyrri vinnuveitanda/veitendum.