Samfélagsskýrsla Síldarvinnslunnar 2023 var gefin út og kynnt í dag á aðalfundi félagsins í Neskaupstað. Útgáfa samfélagsskýrslu er mikilvægur liður í upplýsingagjöf Síldarvinnslunnar til fjárfesta, starfsfólks og annarra hagaðila um ófjárhagslega þætti í starfsemi félagsins. Í skýrslunni er meðal annars að finna nákvæmt umhverfisbókhald samstæðunnar fyrir árið 2023 sem og ýmsar aðrar upplýsingar sem tengjast stjórnarháttum og samfélagsmálum. Í skýrslunni er meðal annars fjallað um helstu verkefni starfsfólks á starfssvæðum félagsins sem og helstu samfélagsverkefni sem Síldarvinnslan studdi á árinu. Þá er í skýrslunni yfirlit um það samfélagsspor sem félagið skyldi eftir sig á árinu 2023.

Upplýsingar í skýrslunni ná til Síldarvinnslunnar og dótturfélaga á Íslandi. Kaflaskipting og skipulag skýrslunnar tekur mið af leiðbeiningum frá Nasdaq Ísland kauphöllinni um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja með sérstaka áherslu á sjálfbærni. Við gerð skýrslunnar var einnig horft til þeirra áhersluatriða sem felast í sjálfbærnistefnu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS).

Síldarvinnslan hefur stækkað mikið á síðustu árum og er kjölfestufyrirtæki í þeim samfélögum sem fyrirtækið starfar í. Samfélagsskýrslan er liður í að greina frá því sem vel er gert og benda á það sem betur má fara, því ávallt eru möguleikar til að gera betur.

Gunnþór Ingvason, forstjóri Síldarvinnslunnar:

„Markmið okkar með útgáfu samfélagsskýrslu er að auka gagnsæi um starfsemi félagsins og tryggja að ófjárhagslegar upplýsingar séu aðgengilegar. Samfélagsskýrsla félagsins er nú gefin út fimmta árið í röð og hefur hún þróast stöðugt á þeim tíma. Skýrslan veitir gott og aðgengilegt yfirlit um starfsemi Síldarvinnslunnar. Sömuleiðis stuðlar útgáfa hennar að vönduðum og ábyrgum vinnubrögðum innan félagsins. Síldarvinnslan hefur yfir að ráða frábæru starfsfólki sem er sterkasta stoð félagsins. Í þessari skýrslu er lögð sérstök áhersla á okkar mannauð og viljum við veita innsýn í þau fjölbreytilegu störf sem starfsfólk fæst við frá degi til dags á starfsstöðvum okkar.

Síldarvinnslan vill vera í fararbroddi á sviði samfélagslegrar ábyrgðar, taka þátt í uppbyggingu þeirra samfélaga sem hún starfar í. Allt frá stofnun Síldarvinnslunnar árið 1957 hefur fyrirtækið verið kjölfestufyrirtæki í sjávarútvegi og því fylgir mikil ábyrgð sem við ætlum okkur að standa undir hér eftir sem hingað til. Hagsmunir samfélaga og fyrirtækja eiga að fara saman, þannig lítum við á það sem styrk að vinna með og styðja við þau öflugu samfélög þar sem við störfum“. Skýrsluna má nálgast hér

Nánari upplýsingar veitir Gunnþór Ingvason forstjóri í síma 470 7000.