Síldarvinnslan styrkti margvísleg samfélagsverkefni myndarlega á árinu 2023 eins og fram kemur í nýútkominni samfélagsskýrslu fyrirtækisins. Mikil áhersla er lögð á að taka þátt í uppbyggingu samfélagsins með veitingu styrkja til góðra málefna og ýmissa samtaka. Hefur þetta verið gert með beinum styrkjum, gjöfum eða kaupum á auglýsingum. Í þessu sambandi má helst nefna styrki til björgunarsveita og Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað en sjúkrahúsið hefur verið styrkt til tækjakaupa og hefur það eflt þjónustu og öryggi íbúa í Neskaupstað og nærliggjandi byggðum. Síldarvinnslan hefur einnig styrkt starfsemi Verkmenntaskóla Austurlands með kaupum á tækjum sem nýtast í kennslu. Í gegnum tíðina hefur tengingin við nærumhverfið verið mikill styrkur fyrir Síldarvinnsluna. Æskulýðsstarf er styrkt árlega og einnig stakir viðburðir.

Íþróttafélög eru styrkt á hverju ári og fer oftar en ekki mesta fjárframlagið til þess málaflokks. Veittir styrkir á árinu 2023 námu 98 milljónum kr., þar af fóru 53 milljónir til íþróttatengdrar starfsemi. Nánari umfjöllun um samfélagsstyrki, samfélagsspor, stjórnarhætti, umhverfisþætti og ýmsa ófjárhagslega þætti má finna í samfélagsskýrslu Síldarvinnslunnar fyrir árið 2023 sem nálgast má hér (https://svn.is/wp-content/uploads/2024/03/SVN_Samfelagsskyrsla_23.pdf)